Kodeks pracy

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Dział drugi. Rozdział II.

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 611 Odszkodowanie dla pracodawcy
Art. 612 Wysokość odszkodowania dla pracodawcy

oddział 6, oddział 7

Dodaj komentarz