Skip to main content

Taryfikator mandatów – spis

Taryfikator mandatów, kategorie wykroczeń z tabeli B
na podstawie Dz.U. 2008 Nr 202 poz. 1249

I Przepisy o ruchu pieszych

II.  Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A Zasady ogólne i przepisy porządkowe
B Włączanie się do ruchu
C Prędkosć i hamowanie
D Zmiana kierunku ruchu lub pasa ruchu
E Wymijanie, omijanie i cofanie
F Wyprzedzanie
G Przecinanie się kierunków ruchu
H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza
I Holowanie
J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdó zaprzegowych oraz ruchu zwierząt
K Autostrady i drogi ekspresowe
L Zatrzymanie i postój
M Używanie swiateł zewnętrznych
N Używanie pojazdów w ruchu drogowym
O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
P Przewóz osób

III. Kierujący

IV. Inne wykroczenia

V. Znaki i sygnały drogowe

Czytaj więcej

Untitled

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni.

grzywna: 100 zł (lp. 81)
kwalifikacja prawna czynu: art. 90 lub art 97 k.w., art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b p.r.d.

Czytaj więcej

Untitled

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

grzywna: 350 zł (lp. 67)
kwalifikacja prawna czynu: art. 90 k.w., art. 26 ust. 2 p.r.d.

Czytaj więcej

Untitled

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

grzywna: 350 zł (lp. 68)
kwalifikacja prawna czynu: art. 90 k.w., art. 27 ust. 4 albo ust. 5 p.r.d.

Czytaj więcej