odsetki ustawowe

Od 15.12.2008 wysokosć odsetek ustawowych ustala się na 13 % w stosunku rocznym. (Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1434).

więcej

stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego

Od 9.06.2011 stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosi 6%.

Jest to wskaźnik na podstawie, którego okresla się odsetki maksymalne (kc art. 359 § 2¹, 4 x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego).

Zmianie ulega również stawka odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art 56 § 1 ustawy ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926. Ordynacja podatkowa). Stawka jest wyliczana jako  suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 pkt. procentowe (nie może być niższa niż 8%).

Dane archiwalne:

Od 12.05.2011 stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%.

Od 6.04.2011 stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,50%.

Od 20.01.2011 stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,25%.

Od 25.06.2009 stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosi 5%.

więcej

odsetki od zaległości podatkowych

Od 9.06.2011 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14%  kwoty zaległości w stosunku rocznym (zmiana stopy lombardowej NBP).

Od 12.05.2011 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,50%  kwoty zaległości w stosunku rocznym (zmiana stopy lombardowej NBP).

Od 6.04.2011 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,00%  kwoty zaległości w stosunku rocznym (Monitor Polski 2011, nr 31, poz. 361).

Od 20.01.2011 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,50%  kwoty zaległości w stosunku rocznym (Monitor Polski 2011, nr 8, poz. 75).

Od 9.11.2010 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12%  kwoty zaległości w stosunku rocznym (Monitor Polski 2010, nr 83, poz. 993).

Od 25.06.2009 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym (Monitor Polski 2009, nr 41, poz. 654).

więcej

minimalne wynagrodzenie za pracę

Od 1.01.2011 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1.386 zł (Dziennik Ustaw 2010, nr 194, pozycja 1288).

Od 1.01.2010 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1.317 zł (Monitor Polski 2009, nr 48 pozycja 709).

Od 1.01.2009 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1.276 zł (Monitor Polski 2008, nr 55, pozycja 499).

Od 1.01.2008 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1.126 zł (Dziennik Ustaw 2007, nr 171, pozycja 1209).

Od 1.01.2007 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 936 zł (Dziennik Ustaw 2006, nr 171, pozycja 1227).

więcej