Kodeks karny. Część ogólna – spis treści

Rozdział 1 – Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1 – 12)
Rozdział 2 – Formy popełnienia przestępstwa (art. 13 – 24)
Rozdział 3 – Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25 – 31)
Rozdział 4 – Kary (art. 32 – 38)
Rozdział 5 – Środki karne (art. 39 – 52)
Rozdział 6 – Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53 – 63)
Rozdział 7 – Powrót do przestępstwa (art. 64 – 65)
Rozdział 8 – Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (art. 66 – 84a)
Rozdział 9 – Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85 – 92)
Rozdział 10 – Środki zabezpieczające (art. 93 – 100)
Rozdział 11 – Przedawnienie (art. 101 – 105)
Rozdział 12 – Zatarcie skazania (art. 106 – 108)
Rozdział 13 – Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą (art. 109 – 114)
Rozdział 14 – Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115)
Rozdział 15 – Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116)

więcej

Kodeks karny. Część szczególna – spis treści

Rozdział 16 – Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117 – 126b)
Rozdział 17 – Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 – 139)
Rozdział 18 – Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140 – 147)
Rozdział 19 – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 – 162)
Rozdział 20 – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163 – 172)
Rozdział 21 – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173 – 180)
Rozdział 22 – Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181 – 188)
Rozdział 23 – Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189 – 193)
Rozdział 24 – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194 – 196)
Rozdział 25 – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197 – 205)
Rozdział 26 – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 – 211a)
Rozdział 27 – Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212 – 217)
Rozdział 28 – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218 – 221)
Rozdział 29 – Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222 – 231)
Rozdział 30 – Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 232 – 247a)
Rozdział 31 – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 248 – 251)
Rozdział 32 – Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252 – 264a)
Rozdział 33 – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b)
Rozdział 34 – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277)
Rozdział 35 – Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 295)
Rozdział 36 – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296 – 309)
Rozdział 37 – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – 316)

więcej