Art. 87-128 p.r.d. Dział IV. Kierujący

Dział IV. Kierujący

Art. 87-100 prd. Rozdział 1. Uprawnienia do kierowania
Art. 100a-100e prd. Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców
Art. 101-115 prd. Rozdział 2. Szkolenie i egzaminowanie
Rozdział 2a. (art. 115a-115e uchylony)
Art. 115f-115l prd. Rozdział 2b. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
Art. 116-121 prd. Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
Art. 122-128 prd. Rozdział 4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami

więcej

Rozdział 2a. (uchylony)

Rozdział 2a. (uchylony)

Art. 115a (uchylony)
Art. 115b (uchylony)
Art. 115c (uchylony)
Art. 115d (uchylony)
Art. 115e (uchylony)

więcej