Kodeks pracy

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

Dział drugi. Rozdział II.

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę.

Art. 62 uchylony
Art. 63 Wygaśnięcie umowy o pracę
Art. 631Śmierć pracownika
Art. 632Śmierć pracodawcy
Art. 64 uchylony
Art. 65 uchylony
Art. 66 Tymczasowe aresztowanie pracownika, a wygaśnięcie umowy o pracę
Art. 67 Odwołanie się pracownika do sądu pracy

oddział 6a

Dodaj komentarz