Kodeks pracy

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pacodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Dział drugi. Rozdział II.

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pacodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 56 Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach
Art. 57 Podjęcie pracy po przywróceniu pracownika do pracy
Art. 58 Odszkodowanie po przywróceniu pracownika do pracy
Art. 59 Prawo do odszkodowania z umowy na czas określony
Art. 60 Prawo do odszkodowania
Art. 61 Prawo do odszkodowania – przepisy

oddział 5, oddział 6a

Dodaj komentarz