Kodeks pracy

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Dział drugi. Rozdział II.

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Art. 32 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Art. 33 Rozwiązanie umowy na czas określony
Art. 331 Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Art. 34 Rozwiązanie umowy na okres próbny
Art. 35 uchylony
Art. 36 Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Art. 361 Skrócenie okresu wypowiedzenia na skutek upadłości/likwidacji pracodawcy
Art. 37 Zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy podczas wypowiedzenia umowy
Art. 38 Zamiar wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Art. 39 Wypowiedzenia umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Art. 40 Zastosowanie art. 39
Art. 41 Wypowiedzenie umowy o pracę podczas urlopu lub nieobecności pracownika
Art. 411 Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Art. 42 Wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie warunków pracy
Art. 43 Wypowiedzenie warunków pracy przez pracodawcę

oddział 2, oddział 4

Dodaj komentarz