Kodeks pracy

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Dział drugi. Rozdział III.

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Art. 44 Odwołanie od wypowiedzenia umowy
Art. 45 Skutki nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy
Art. 46 uchylony
Art. 47Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy
Art. 471 Odszkodowanie dla pracownika po przywróceniu do pracy
Art. 48 Zasady ponownego zatrudnienia
Art. 49 Krótszy okres wypowiedzenia
Art. 50 Naruszenie przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny lub określony
Art. 51 Przywrócenie do pracy

oddział 3, oddział 5

Dodaj komentarz