Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rozdział 1. Ustanowienie opieki

Tytuł III. Opieka i kuratela, Dział I. Opieka nad małoletnim

Rozdział 1. Ustanowienie opieki

Art. 145 Ustanowienie opieki
Art. 146 Ustanowienie opieki dla dziecka
Art. 147 Zarządzenie ochrony dla dziecka lub jego majątku
Art. 148 Kto może być opiekunem dla dziecka
Art. 149 wybór opiekuna dla dziecka
Art. 150 Zakłady wychowawcze lub inne analogiczne ośrodki
Art. 151 jeden opiekun, opieka nad rodzeństwem
Art. 152 ustanowienie opiekuna
Art. 153 objęcie opieki

Dodaj komentarz