Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dział III. Obowiązek alimentacyjny

Tytuł II. Pokrewieństwo

Art. 128 Alimentacja krewnych
Art. 129 Obowiązek alimentacyjny
Art. 130 Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka
Art. 131 Obowiązek alimentacyjny po przysposobieniu
Art. 132 Obowiązek alimentacyjny
Art. 133 Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka
Art. 134 Obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa
Art. 135 Zakres obowiązku alimentacyjnego
Art. 136 Zakres obowiązku alimentacyjnego a celowe pogorszenie sytuacji finansowej osoby do tych świadczeń zobligowanej
Art. 137 Przedawnienie świadczeń alimentacyjnych
Art. 138 Zmiany w umowie alimentacyjnej
Art. 139 Obowiązek alimentacyjny a spadkobiercy
Art. 140 Żądanie zwrotu świadczeń alimentacyjnych
Art. 141 Koszty utrzymania matki przez ojca jej dziecka nie będącego jej mężem
Art. 142 Koszty utrzymania matki przez ojca jej dziecka nie będącego jej mężem otrzymane jeszcze przed porodem dziecka
Art. 143 Roszczenia majątkowe w przypadku braku ustalenia ojcostwa
Art. 144 Żądania alimentacyjne dziecka wobec macochy/ojczyma i rodzica wobec pasierba

Dodaj komentarz