Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rozdział 2. Sprawowanie opieki

Tytuł III. Opieka i kuratela, Dział I. Opieka nad małoletnim

Rozdział 2. Sprawowanie opieki

Art. 154 Sprawowanie opieki
Art. 155 Nadzór sądu opiekuńczego nad osobą opiekuna
Art. 156 Zgoda sądu dla opiekuna we wszystkich ważnych sprawach
Art. 157 Niedyspozycyjność opiekuna możliwością do wyznaczenia kuratora
Art. 158 Opiekun winien uwzględniać wolę i życzenie dziecka
Art. 159 W jakich sprawach opiekun nie może reprezentować swoich podopiecznych
Art. 160 Inwentarz majątku podopiecznego opiekuna musi zostać przedstawiony przed sądem
Art. 161 Kosztowności podopiecznego opiekuna. które powinny być złożone do depozytu sądowego
Art. 162 Opieka nad dzieckiem jest bezpłatna
Art. 163 Zwrot poniesionych wydatków przez opiekuna
Art. 164 Przedawnienie roszczeń wobec opiekuna

Dodaj komentarz