Kodeks pracy

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Dział drugi.

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy.

Art. 675 Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Art. 676 Warunki stosowania telepracy
Art. 677 Zawarcie umowy o telepracę
Art. 678 Wniosek o zaprzestanie telepracy i powrót do poprzednich warunków umowy o pracę
Art. 679 Brak zgody pracownika na zmianę warunków pracy
Art. 6710 Zawartość umowy o telepracę
Art. 6711 Obowiązki pracodawcy
Art. 6712 Zasady ochrony danych
Art. 6713 Komunikacja telepracownika z pracodawcą
Art. 6714 Kontrola pracy telepracownika
Art. 6715 Równość pracowników i telepracowników
Art. 6716 Przebywanie telepracownika na terenie zakładu pracy
Art. 6717 Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy

rozdział IIa, rozdział III

Dodaj komentarz