Kodeks pracy

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem UniI Europejskiej

Dział drugi.

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem UniI Europejskiej.

Art. 671 Warunki zatrudnienia pracowników z Unii Europejskiej
Art. 672 Warunki zatrudnienia
Art. 673 Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej
Art. 674 Zastosowanie przepisów do przedsiębiorstw marynarki handlowej

rozdział II, rozdział IIb

Dodaj komentarz