Kodeks spółek handlowych

Art. 255-265 k.s.h. Zmiana umowy spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią.

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki
Art. 255 ksh. uchwała zmiany umowy spółki, obniżenia kapitału zakładowego
Art. 256 ksh. zmiana umowy spółki
Art. 257 ksh. podwyższenie kapitału zakładowego
Art. 258 ksh. tryb objęcia nowych udziałów
Art. 259 ksh. oświadczenie nowego wspólnika przy obejmowaniu udziałów
Art. 260 ksh. podwyższenie kapitału zakładowego
Art. 261 ksh. procedura podwyższenia kapitału zakładowego
Art. 262 ksh. zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego
Art. 263 ksh. obniżenie kapitału zakładowego
Art. 264 ksh. sprzeciw wobec obniżenia kapitału załadowego
Art. 265 ksh. zgłoszenie obniżenia kapitału zakładowego do sądu

Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika

Dodaj komentarz