Kodeks spółek handlowych

DZ.U. 2000, nr 94, poz. 168.

Dziennik Ustaw 2000, nr 94, poz. 168.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Opracowano na podstawie Dzienników Ustaw:


z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117,
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276,
z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539,
z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540,
z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381, Nr 231, poz. 1547,
z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 104, poz. 860.
z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182, Nr 234, poz. 1391

Dodaj komentarz