Kodeks spółek handlowych

Spis teści

Tytuł I Przepisy ogólne
Dział I Przepisy wspólne (art. 1 – 7)
Dział II Spółki osobowe (art. 8 – 101)
Dział III Spółki kapitałowe (art. 11 – 21)

Tytuł II Spółki osobowe
Dział I Spółka jawna (art. 22 – 85)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 22 – 27)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (art. 28 – 36)
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37 – 57)
Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58 – 66)
Rozdział 5 Likwidacja (art. 67 – 85)
Dział II Spółka partnerska (art. 86 – 101)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 86 – 94)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki (art. 95 – 97)
Rozdział 3 Rozwiązanie spółki (art. 98 – 101)
Dział III Spółka komandytowa (art. 102 – 124)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 102 – 110)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (art. 111 – 119)
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120 – 124)
Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125 – 150)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 125 – 128)
Rozdział 2 Powstanie spółki (art. 129 – 134)
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich (art. 135 – 139)
Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140 – 147)
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika (art. 148 – 150)

Tytuł III Spółki kapitałowe
Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 – 300)
Rozdział 1 Powstanie spółki (art. 151 – 173)
Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników (art. 174 – 200)
Rozdział 3 Organy spółki (art. 201 – 254)
Oddział 1 Zarząd (art. 201 – 211)
Oddział 2 Nadzór (art. 212 – 226)
Oddział 3 Zgromadzenie wspólników (art. 227 – 254)
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki (art. 255 – 265)
Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika (art. 266 – 269)
Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270 – 290)
Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291 – 300)
Dział II Spółka akcyjna (art. 301 – 490)
Rozdział 1 Powstanie spółki (art. 301 – 327)
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328 – 367)
Rozdział 3 Organy spółki (art. 368 – 429)
Oddział 1 Zarząd (art. 368 – 380)
Oddział 2 Nadzór (art. 381 – 392)
Oddział 3 Walne zgromadzenie (art. 393 – 429)
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430 – 443)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 430 – 433)
Oddział 2 Subskrypcja akcji (art. 434 – 441)
Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 – 443)
Rozdział 5 Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444 – 454)
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455 – 458)
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459 – 478)
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479 – 490)

Tytuł IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek
Dział I Łączenie się spółek (art. 491 – 527)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 491 – 497)
Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych (498 – 516)
Rozdział 21 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 5161 – 51618)
Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 51619)
Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517 – 527)
Dział II Podział spółek (art. 528 – 5501)
Dział III Przekształcenia spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 551 – 570)
Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571 – 574)
Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575 – 576)
Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577 – 580)
Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581 – 584)
Rozdział 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (5841 – 58413)

Tytuł V Przepisy karne (art. 585 – 595)

Tytuł VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
Dział I Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596 – 609)
Dział II Przepisy przejściowe (art. 610 – 630)
Dział III Przepisy końcowe (art. 631 – 633)

Dodaj komentarz