Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 120 krio. Zgoda opiekuna na adopcję

Art. 120

Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, do przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna. Jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie nawet mimo braku zgody opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

poprzedni Art. 1192, następny Art. 1201, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz