Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 1192 krio. Data wyrażenia zgody przez rodziców na adopcję własnego dziecka

Art. 1192

Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.

poprzedni Art. 1191, następny Art. 120, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz