Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rozdział 2. Umowne ustroje majątkowe

Tytuł I. Małżeństwo, Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe

Rozdział 2. Umowne ustroje majątkowe

Oddział 1. Przepisy ogólne

Art. 47 Rozdzielność majątkowa
Art. 471 Powołanie się na umowę majątkową małżeńską

Oddział 2 Wspólność majątkowa

Art. 48 Przepisy dotyczące umowy wspólności majątkowej
Art. 49 Czego nie można rozszerzyć poprzez umowę małżeńską
Art. 50 Zobowiązania małżonka a rozszerzenie wspólności majątkowej
Art. 501 Udziały małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

Oddział 3 Rozdzielność majątkowa
Art. 51 Rozdzielność majątkowa (intercyza)
Art. 511 Zarządzanie majątkiem przy rozdzielności majątkowej

Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Art. 512 Przepisy dotyczące rozdzielności majątkowej
Art. 513 Dorobek małżonków po rozdzielności majątkowej
Art. 514 Wyrównanie dorobku po ustaniu rozdzielności majątkowej
Art. 515 Wyrównanie dorobku po śmierci małżonka

Dodaj komentarz