Prawo prasowe

Definicja czasopisma

Art. 7. 2 Czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu a nie rzadziej niż raz w roku: przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w pkt. 2 [dziennik] 

Dodaj komentarz