ochrona praw konsumentów i produkt niebezpieczny

Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271. Produkt niebezpieczny

Dziennik Ustaw 2000, nr 22, poz. 271.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

spis treści

Opracowano na podstawie:
Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271,
z 2002 r. nr 144, poz. 1204,
z 2003 r. nr 84, poz. 774, nr 188, poz. 1837,
z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1204,
z 2005 r. nr 122, poz. 1021,
z 2008 r. nr 171, poz. 1056,
z 2009 r. nr 201, poz. 1540.

Dodaj komentarz