Kodeks wykroczeń

Art. 138 k.w. Odmowa wykonania usługi

Art. 138. 

Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany,

podlega karze grzywny.

Poprzedni Art. 137, następny Art. 138a, Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

Dodaj komentarz