Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 123 krio. Władza rodzicielska nad adoptowanym dzieckiem

Art. 123

§ 1. Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

poprzedni Art. 122, następny Art. 124, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz