Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 1241 krio. Przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego

Art. 1241

W wypadku gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne ustalenie pochodzenia przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

poprzedni Art. 124, następny Art. 125, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz