Kodeks karny

Rozdział 29. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Kodeks karny. Część szczególna.

Art. 222 Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego
Art. 223 Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego
Art. 224 Stosowanie przemocy lub groźby wobec organów administracji rządowej
Art. 225 Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska
Art. 226 Znieważanie funkcjonariusza publicznego
Art. 227 Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego
Art. 228 Korupcja
Art. 229 Udzielanie korzyści majątkowej, korupcja
Art. 230 Pośrednictwo w załatwieniu sprawy w zamian za łapówkę
Art. 230a Udzielenie korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo
Art. 231 Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego                           

Dodaj komentarz