Świadczenia, o których mowa w art. 82 i 83, finansowane są z budżetu państwa.