ustawa o policji

Ustawa o policji – spis treści.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-3).
Rozdział 2. Organizacja Policji (art. 4-13b).
Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji (art. 14-22).
Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze (art. 22a-22b).
Rozdział 4. (Uchylony).
Rozdział 5. Służba w Policji (art. 25-46a).
Rozdział 6. Korpusy i stopnie policyjne (art. 47-57).
Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta (art. 58-87).
Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji (art. 88-98).
Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów (art. 99-131).
Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów (art. 132-145).
Rozdział 10a. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa (art. 145a-145g)
Rozdział 10b. Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 145h-145i).
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 146-158).

Dodaj komentarz