ustawa o policji

Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179. Ustawa o policji.

Dziennik Ustaw 1990, nr 30, poz. 179, ogłoszony 10-05-1990.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

spis treści

Opracowano na podstawie:
Dz. U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, nr 57, poz. 390, nr 120, poz. 818, nr 140, poz. 981, nr 165, poz. 1170,
Dz. U. z 2008 r. nr 86, poz. 521, nr 171, poz. 1065, nr 237, poz. 1651,
Dz. U. z 2009 r. nr 22, poz. 120, nr 62, poz. 504, nr 85, poz. 716, nr 97, poz. 803, nr 98, poz. 817, nr 115, poz. 959, nr 157, poz. 1241, nr 168, poz. 1323, nr 195, poz. 1502, nr 201, poz. 1540, nr 206, poz. 1589, nr 223, poz. 1777,
Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 190, nr 96, poz. 620, nr 98, poz. 626, nr 125, poz. 842, nr 127, poz. 857, nr 164, poz. 1108, nr 182, poz. 1228, nr 238, poz. 1578, nr 240, poz. 1602.

Dodaj komentarz