Ustawa o podatku od towarów i usług

Załącznik nr 3. Ustawa o podatku od towarów i usług

Załącznik nr 3.

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKI PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Towar (grupa towarów)

1. ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)

2. ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3. 01.22 Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

4. 01.23.1 Owoce cytrusowe

5. 01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe

6. ex 01.25 Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

7. 01.26 Owoce oleiste

8. ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

9. ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe — wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon

10. 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

11. ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne — wyłącznie:
koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

12. 01.28.20.0 Szyszki chmielowe

13. 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

14. ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

2) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

3) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

4) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej (PKWiU ex 01.49.28.0),

5) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

14.  ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),

2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),

4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),

5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

15. ex 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

16. 02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych

17. 02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych

18. 02.20.14.0 Drewno opałowe

19. ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne — wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

20. ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),

2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

21. ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany — wyłącznie:

1) kreda mielona, pastewna,

2) kreda mielona, nawozowa,

3) mączka dolomitowa

22. ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów — wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów

23. ex 08.92.10.0 Torf — wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

24. ex 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

1) tłuszczów technicznych,

2) produktów ubocznych garbarń,

3) skór i skórek, niejadalnych,

4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków

25. 10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane

26. ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

27. ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne — wyłącznie jadalne

28. ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)

29. 10.61 Produkty przemiału zbóż

30. 10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe

31. ex 10.71.11.0 Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

32. ex 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

31. 10.71.11.0 Pieczywo świeże

32. ex 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

33. ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby — wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty

34. ex 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle — wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 % masy

35. ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane — wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta

36. 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

37. 10.73.12.0 Kuskus

38. ex 10.81 Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)

39. 10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

40. ex 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy — wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

41. ex 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej

42. ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

43. 10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

44. 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich

45. 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

46. ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych — wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

47. ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące — wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

48. ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

49. 10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich

50. 10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych

51. ex 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane — wyłącznie wywar

52. ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe — wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

52. ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe — wyłącznie niegazowane napoje:
1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
2) zawierające tłuszcz mlekowy

53. ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie — wyłącznie brykiety ze słomy i siana

54. ex 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy) — wyłącznie siarka sublimowana lub strącona

55. ex 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu — wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych

56. ex 20.14.19.0 Pozostałe pochodne węglowodorów — wyłącznie:

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),

2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych,

3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)

57. ex 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie:

1) podpuszczka i jej koncentraty,

2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

58. ex 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak — wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa

59. ex 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia

60. 20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne

61. ex 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu

62. ex 20.15.60.0 Azotan sodu — wyłącznie sprzedawany jako nawóz

63. ex 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych

64. 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)

65. ex 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)

66. ex 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka — wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)

67. 23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne

68. ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

69. 35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

70. 36.00.1 Woda w postaci naturalnej

71. ex 38.11.57.0 Odpady ze skór — wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

72. ex 58.11.1 Książki drukowane — wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy — wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek

73. ex 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) — wyłącznie gazety drukowane — oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

74. ex 58.14.1 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) — wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

75. 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej

76. bez względu na symbol PKWiU. Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

77. bez względu na symbol PKWiU. Obuwie dziecięce

76. (uchylony)

77. (uchylony)

78. bez względu na symbol PKWiU. Sznurek do maszyn rolniczych

Towary związane z ochroną zdrowia

79. ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące — wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium

80. ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna — wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

81. ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych — wyłącznie:

1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

3) wata celulozowa, paczkowana,

4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,

5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

82. ex 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne — wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne

83. ex 20.20.14.0 Środki odkażające — wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

84. ex 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny — wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych — wyłącznie medycznych

85. bez względu na symbol PKWiU. Błony rentgenowskie diagnostyczne

86. ex 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów — wyłącznie dla farmacji

87. ex 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

88. ex 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne — wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego

89. bez względu na symbol PKWiU. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

90. ex 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit — wyłącznie węże medyczne z gumy

91. ex 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit — wyłącznie rękawice chirurgiczne

92. 22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit

93. ex 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

94. ex 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych — wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych)

95. 26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe

96. ex 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów — wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych

97. ex 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych — wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)

98. ex 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt — wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a

99. 30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów

100. ex 32.50.13.0 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie:

1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii — z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,

2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,

5) aparatura do transfuzji

101. ex 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych

102. 32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych

103. 32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów

104. bez względu na symbol PKWiU. Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) — wyłącznie:

1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER”

105. bez względu na symbol PKWiU. Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika

106. bez względu na symbol PKWiU. Publikacje w alfabecie Braille’a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a

107. bez względu na symbol PKWiU. Foteliki do przewozu dzieci w samochodach.

Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

108. ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety — wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin

109. ex 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. — wyłącznie narzuty i kapy na łóżka

110. ex 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji — wyłącznie wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe)

111. ex 14.13 Pozostała odzież wierzchnia — wyłącznie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowe, z wyjątkiem używanych wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowych

112. ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpicrut i lasek

113. ex 16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna — wyłącznie beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego

114. ex 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna — wyłącznie: deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i kuchenne

115. ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna — wyłącznie galanteria dekoracyjna z drewna

116. ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna — wyłącznie:

1) wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toaletowego, itp.),

2) przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce, itp.)

117. ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie — wyłącznie:

1) wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny,

2) galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej,

3) wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymienione,

4) łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby

118. ex 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie:

1) wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej,

2) wycinanki ludowe i artystyczne

119. ex 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych — wyłącznie wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej

120. ex 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej — wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne

121. ex 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne — wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby

122. ex 25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części — wyłącznie militaria

123. ex 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie wyroby kowalstwa artystycznego

124. ex 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne — wyłącznie smyczkowe

125. 32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych

126. 32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie

127. ex 32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów — wyłącznie: wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej

128. ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane — wyłącznie: rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej,

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

129. Sprzęt przewozowo-samochodowy

1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej.

2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

130. Sprzęt łączności

1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem.

2) sprzęt łączności przewodowej.

3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.

4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie.

5) zestawy antenowe.

6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

131. Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego

1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary.

2) aparaty oddechowe z maskami.

3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy.

4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych:
pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem.

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne.

6) urządzenia oddymiające i zadymiające.

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe.

8) prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe.

9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe.

10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące.

11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane.

12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych.

13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków.

14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące.

15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych.

16) pompy i autopompy pożarnicze.

17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne.

18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

132. Wyposażenie zabezpieczające

1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem.

2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki.

3) wyposażenie samochodów sanitarnych.

133. Materiały pędne i smary paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Wykaz usług (grupa usług)

135. ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)

136. 02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi

137. ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami

138. ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

139. ex 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane — wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny

140. 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

141. 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

142. ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

143. 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

144. 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

145. 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

146. 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

147. 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

148. 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

149. 38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

150. 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

151. ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

152. 39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

153. 39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń

154. 49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

155. 49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

156. 49.32 Usługi taksówek osobowych

157. 49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

158. 50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu

159. 50.30.1 Transport wodny śródlądowy pasażerski

160. 50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą

161. ex 51.10.1 Transport lotniczy pasażerski — wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie

162. 51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą

163. 55 Usługi związane z zakwaterowaniem,

164. ex 59.11.1 Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi — wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych*)

165. ex 59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów*)

166. ex 59.20.1 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo*)

167. ex 59.20.2 Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych*)

168. ex 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34*)

169. ex 61.10.5 Usługi radia i telewizji kablowej*)

170. ex 61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej — wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)

171. ex 61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity — wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)

172. ex 61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity — wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)

173. 75 Usługi weterynaryjne

174. 81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

175. 81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne

176. 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

177. ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację — wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku

178. ex 91.01 Usługi bibliotek i archiwów — wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72—75

179. 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

180. 96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną

181. bez względu na symbol PKWiU. Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania

182. bez względu na symbol PKWiU. Usługi kulturalne i rozrywkowe — wyłącznie w zakresie wstępu:

1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

2) do obiektów kulturalnych

183. bez względu na symbol PKWiU. Usługi związane z rozrywką i rekreacją — wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

184. bez względu na symbol PKWiU. Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury — wyłącznie w zakresie wstępu

185. bez względu na symbol PKWiU. Wstęp na imprezy sportowe

186. bez względu na symbol PKWiU. Pozostałe usługi związane z rekreacją — wyłącznie w zakresie wstępu

187. bez względu na symbol PKWiU. Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93—96, 99 i 101—103

*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

Objaśnienia:

1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

2) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.

Dodaj komentarz