Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies"/"Polityce Prywatności".

Potrzebujesz komentarza, interpretacji przepisu >>


Rozdział 2. Wykonanie planu podziału

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Część pierwsza. Tytuł VIII. Dział III.

Rozdział 2. Wykonanie planu podziału

Art. 352 Wykonanie planu podziału
Art. 353 Wydanie wierzycielowi należnej kwoty przez syndyka
Art. 354 Zaspokojenie wierzytelności wierzyciela osobistego upadłego
Art. 355 Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności za którą poręczyła osoba trzecia
Art. 356 Wydanie wierzycielowi sumy wydzielonej na zaspokojenie wierzytelności
Art. 357 Uchylony
Art. 358 Złożenie sum należnych wierzycielowi w depozycie
Art. 359 Orzekanie w sprawach o złożenie do depozytu sądowego
Art. 360 Wydanie upadłemu sum zatrzymanych w depozycie

rozdział 1

Art. 352. Wykonanie planu podziału

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 352. 

1. Plan podziału wykonuje się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Wykonanie planu podziału nie może jednak nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

2. W razie wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału lub zażalenia na postanowienie w sprawie zarzutów, plan wykonuje się w tych częściach, których nie dotyczą żądania zgłoszone w zarzutach lub zażaleniu. W takim przypadku zakres wykonania planu określa sędzia-komisarz.

poprzedni Art. 351, następny Art. 353

Art. 353. Wydanie wierzycielowi należnej kwoty przez syndyka

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 353. 

Wykonując plan podziału, syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę lub przelewa ją na rachunek bankowy wierzyciela.

poprzedni Art. 352, następny Art. 354

Art. 354. Zaspokojenie wierzytelności wierzyciela osobistego upadłego

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 354. 

1. W razie zaspokojenia wierzytelności wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką lub hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w prawa wierzyciela wchodzi upadły. Odpowiedniego wpisu o tym dokonuje się w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym.

2. Podstawę wpisu stanowi wyciąg z planu podziału funduszów masy upadłości uwierzytelniony przez sekretarza sądowego.

poprzedni Art. 353, następny Art. 355

Art. 355. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności za którą poręczyła osoba trzecia

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 355. 

1. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, za którą poręczyła osoba trzecia, wydaje się wierzycielowi w wysokości należnej mu w dniu sporządzenia planu podziału, poręczycielowi zaś do wysokości dokonanej zapłaty.

2. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, za którą upadły odpowiada solidarnie lub niepodzielnie z osobą trzecią, wydaje się wierzycielowi w wysokości należnej mu w dniu sporządzenia planu, współdłużnikowi zaś w wysokości dokonanej zapłaty.

poprzedni Art. 354, następny Art. 356

Art. 356. Wydanie wierzycielowi sumy wydzielonej na zaspokojenie wierzytelności

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 356. 

1. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której wysokość zależy od warunku rozwiązującego, wydaje się wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a upadłym stosunku prawnego.

2. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której zapłata zależy od warunku zawieszającego, wydaje się wierzycielowi, jeżeli udowodni, że warunek się ziścił; w przeciwnym razie sumę tę składa się do depozytu sądowego.

3. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności niewymagalnej składa się do depozytu sądowego.

poprzedni Art. 355, następny Art. 357

Art. 358. Złożenie sum należnych wierzycielowi w depozycie

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 358. 

Jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie miesiąca lub gdy należna mu suma nie może być mu wydana z powodu podania nieprawidłowego adresu albo niepodania rachunku bankowego, sumy należne temu wierzycielowi składa się do depozytu sądowego.

poprzedni Art. 357, następny Art. 359

Art. 359. Orzekanie w sprawach o złożenie do depozytu sądowego

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 359. 

W sprawach o złożenie do depozytu sądowego orzeka sędzia-komisarz.

poprzedni Art. 358, następny Art. 360

Art. 360. Wydanie upadłemu sum zatrzymanych w depozycie

Prawo upadłościowe i naprawcze Brak Komentarzy »

Art. 360. 

Po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego sumy zatrzymane w depozycie, o ile nie przypadną osobie wskazanej w planie podziału, wydaje się upadłemu na jego wniosek.

poprzedni Art. 359, następny Art. 361


Potrzebna pomoc specjalisty - zapytaj prawnika.


WP Theme & Icons by N.Design Studio - Polski Wordpress
Aktualności RSS Komentarze RSS Zaloguj się