Prawo upadłościowe i naprawcze

Art. 39. Zawieszenie egzekucji wierzytelności

Art. 39. 

Na wniosek dłużnika sąd może zawiesić prowadzoną przeciwko niemu egzekucję wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli egzekucja mogłaby uniemożliwić lub utrudnić przyjęcie układu. Jeżeli zawieszenie dotyczy egzekucji z rachunku bankowego sąd może także uchylić zajęcie.

poprzedni Art. 38, następny Art. 40

Dodaj komentarz