łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – spis treści.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-8).
Rozdział 2. Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, obniżania wymiaru czasu pracy oraz ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony (art. 9-13).
Rozdział 3. Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowanych z Funduszu (art. 14-21).
Rozdział 4. Zasady dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników (art. 22-26).
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązują (art. 27-30).
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 31-37).

Dodaj komentarz