Kodeks pracy

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

Dział drugi. Rozdział III.

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania.

Art. 68 Stosunek pracy na podstawie powołania
Art. 681 Konkurs a stosunek pracy na podstawie powołania
Art. 682 Początek powołania
Art. 683 Rozwiązanie poprzedniego stosunku pracy
Art. 69 Stosunek pracy na podstawie powołania analogiczny do umowy o pracę na czas nie określony
Art. 70 Odwołanie pracownika na podstawie powołania
Art. 71 Zatrudnienie pracownika podczas wypowiedzenia
Art. 72 Odwołanie podczas nieobecności pracownika

oddział 2

Dodaj komentarz