Kodeks pracy

Rozdział I. Przepisy wstępne

Dział pierwszy.

Rozdział I. Przepisy wstępne.

Art. 1 Przedmiot kodeksu pracy
Art. 2 Pracownik
Art. 3 Pracodawca
Art. 31 Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy
Art. 4 uchylony
Art. 5 Kodeks pracy a przepisy szczególne wynikające ze stosunku pracy
Art. 6 Kto podlega pod kodeks pracy
Art. 7 uchylony
Art. 8 Użytek z prawa wbrew przeznaczeniu tego prawa
Art. 9 Prawo pracy
Art 91 Zawieszenie stosowania prawa pracy

rozdział II

Dodaj komentarz