Kodeks pracy

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

Dział pierwszy.

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy.

Art. 10 Prawo do wyboru pracy
Art. 11 Oświadczenie woli nawiązania stosunku pracy
Art. 111 Poszanowanie godności pracownika
Art. 112 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Art. 113 Dyskryminacja pracownika
Art. 12 uchylony
Art. 13 Godziwe wynagrodzenie za pracę
Art. 14 Wypoczynek
Art. 15 Warunki pracy
Art. 16 Zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników
Art. 17 Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika
Art. 18 Postanowienia umowy naruszające prawa pracy
Art. 181 Związki zawodowe
Art. 182 Zarządzanie zakładem pracy przez pracowników
Art. 183 Korzystanie z uprawnień określonych w art. 18

rozdział I, rozdział IIa

Dodaj komentarz