Kodeks pracy

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141.

Dziennik Ustaw 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:

z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679,
z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615,
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672,
z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654,
z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704,
z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700,
z 2011 r. Nr 36, poz. 181Nr 63, poz. 322.

 

Dodaj komentarz