Kodeks spółek handlowych

Art. 151-173 ksh. Powstanie spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe, Dział I. Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią,

Rozdział 1 Powstanie spółki
Art. 151. ksh założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Art. 152. ksh kapitał zakładowy spółki
Art. 153. ksh udziały
Art. 154. ksh minimalny kapitał zakładowy spółki z o. o.
Art. 155. ksh oddziały i przedstawicielstwa spółek zagranicznych
Art. 156. ksh jedyny wspólnik
Art. 157. ksh umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Art. 158. ksh aport
Art. 159. ksh dodatkowe korzysci lub obowiązki wspólnika
Art. 160. ksh oznaczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Art. 161. ksh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Art. 162. ksh spółka jednoosobowa w organizacji
Art. 163. ksh wymagania do powstania spółki
Art. 164. ksh zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego
Art. 165. ksh braki w zgłoszeniu
Art. 166. ksh zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego
Art. 167. ksh dokumenty uzupełniające do zgłoszenia do sądu
Art. 168. ksh zmiana danych
Art. 169. ksh rozwiązanie umowy spółki
Art. 170. ksh procedura rozwiązania spółki w organizacji
Art. 171. ksh zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym
Art. 172. ksh braki po zarejestrowaniu spółki
Art. 173. ksh jedyny wspólnik, a oświadczenie woli

Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników

Dodaj komentarz