Kodeks spółek handlowych

Art. 151-300 ksh. Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151-173 ksh)
    Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174-200 ksh)
    Rozdział 3. Organy spółki (art. 201-254 ksh)
    Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255-265 ksh)
    Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266-269 ksh)
    Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270-290 ksh)
    Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291-300 ksh)

Dodaj komentarz