Kodeks spółek handlowych

Tytuł III. Spółki kapitałowe.

Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
    Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151-173).
    Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174-200).
    Rozdział 3. Organy spółki (art. 201-254).
    Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255-265).
    Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266-269).
    Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270-290).
    Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291-300).

Dział II. Spółka akcyjna.
    Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301-327).
    Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328-367).
    Rozdział 3. Organy spółki (art 368-429).
    Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430-443).
    Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444-454).
    Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455-458).
    Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459-474).
    Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479-490).

Dodaj komentarz