Kodeks wykroczeń

Dz.U.1971, nr 12, poz. 114. Kodeks wykroczeń

Dziennik Ustaw 1971, nr 12, poz. 114.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:
z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017, Nr 152, poz. 1018, Nr 217, poz. 1427, Nr 225, poz. 1466.
z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370, Nr 240, poz. 1431.

[spis treści]

Dodaj komentarz