Kodeks wykroczeń

Art. 92a k.w. Przekroczenie prędkości

Art. 92a.

Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Dodaj komentarz