Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo

Art. 1 zawarcie małżeństwa
Art. 2 nieistnienie małżeństwa
Art. 3 formalności przedślubne
Art. 4 termin ślubu
Art. 41 Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Art. 5 okoliczności wyłączające
Art. 6 pełnomocnik, pełnomocnictwo
Art. 7 zawarcie małżeństwa procedura
Art. 8 małżeństwo procedura przed duchownym
Art. 9 sytuacje wyjątkowe
Art. 10 wiek przeszkodą w zawarciu lub powodem unieważnienia małżeństwa
Art. 11 ubezwłasnowolnienie przeszkodą w małżeństwie
Art. 12 choroba psychiczna przeszkodą do zawarcia małżeństwa
Art. 13 Pokrewieństwo i powinowactwo przeszkodą w małżeństwie
Art. 14 Pozostawanie w związku małżeńskim przeszkodą do zawarcia małżeństwa
Art. 15 Małżeństwo z adoptowanym dzieckiem
Art. 151 Unieważnienie małżeństwa
Art. 16 Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
Art. 17 Unieważnienie małżeństwa
Art. 18 Unieważnienie małżeństwa po ustaniu małżeństwa
Art. 19 Unieważnienie małżeństwa po śmierci jednego z małżonków
Art. 20 Zawarcie małżeństwa w złej wierze
Art. 21 Skutki unieważnienia małżeństwa takie jak skutki rozwodu
Art. 22 Prokurator a unieważnienie małżeństwa

Dodaj komentarz