Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 1251 krio. Ograniczenia rozwiązania stosunku przysposobienia

Art. 1251

§ 1. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.

§ 2. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego.

poprzedni Art. 125, następny Art. 126, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz