Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dział II. Przysposobienie

Tytuł II. Pokrewieństwo

Art. 114 Przysposobienie, adopcja
Art. 1141 Przysposabianie osoby dorosłej
Art. 1142 Przysposobienie wiążące się ze zmianą kraju
Art. 115 Wspólne przysposobienie przez małżonków
Art. 116 Przysposobienie przez jednego z małżonków
Art. 117 Przysposobienie jest skutkiem orzeczenia sądowego
Art. 1171 Kolejne przysposobienie po śmierci przysposabiającego
Art. 118 Przysposobienie osoby w wieku powyżej 13 lat
Art. 119 Przysposobienie a zgoda rodziców biologicznych
Art. 1191 Zgoda rodziców na adopcję własnego dziecka w przyszłości przez kogoś innego
Art. 1192 Data wyrażenia zgody przez rodziców na adopcję własnego dziecka
Art. 120 Zgoda opiekuna na adopcję
Art. 1201 Sposób i forma kontaktów przysposabiającego z przysposabianym
Art. 121 Konsekwencje prawne przysposobienia
Art. 1211 Zastrzeżenie do art. 121 § 3
Art. 122 Nazwisko osoby adoptowanej
Art. 123 Władza rodzicielska nad adoptowanym dzieckiem
Art. 124 Ograniczenie skutków przysposobienia
Art. 1241 Przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego
Art. 125 Rozwiązanie stosunku przysposobienia
Art. 1251 Rozwiązanie stosunku przysposobienia
Art. 126 Skutki rozwiązania przysposobienia
Art. 127 Prokurator a rozwiązanie przysposobienia

Dodaj komentarz