Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dział II. Prawa i obowiązki małżonków

Tytuł I. Małżeństwo

Art. 23 Równe prawa i obowiązki małżonków
Art. 24 Sąd rozstrzyga o sprawach rodziny w przypadku braku porozumienia małżonków
Art. 25 Nazwisko po zawarciu małżeństwa
Art. 26 Powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa
Art. 27 Obowiązek małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny
Art. 28 Nakaz alimentacyjny
Art. 281 Korzystanie z mieszkania i sprzętów domowych przez małżonka
Art. 29 Wzajemna reprezentacja
Art. 30 Odpowiedzialność obu małżonków za zobowiązania (np. pożyczki) zaciągnięte przez jednego z nich

Dodaj komentarz