Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dział I. Rozdział 4. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki

Tytuł III. Opieka i kuratela, Dział I. Opieka nad małoletnim

Rozdział 4: Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki

Art. 169: Zwolnienie przez sąd opiekuna ze sprawowania opieki
Art. 170: Ustanie opieki z mocy prawa
Art. 171: Ustanie opieki a dalsze prowadzenie spraw majątkowych przez opiekuna
Art. 172: Ustanie opieki lub zwolnienie opiekuna jest zobowiązaniem do przedstawienia rachunku końcowego z zarządu opiekuna
Art. 173: Zwolnienie opiekuna z rachunku z zarządu
Art. 174: Zwrócenie przez opiekuna zarządzanego majątku

Dodaj komentarz