Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dz.U.1964, nr 9, poz. 59. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dziennik Ustaw 1964, nr 9, poz. 59.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:
z 1964 r. Nr 9, poz. 59,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1986 r. Nr 36, poz. 180,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 122, poz. 1322,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1403,
z 2003 r. Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1691,
z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 220, poz. 1431,
z 2010 r. Nr 125, poz. 842,
z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887.

Dodaj komentarz