Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Tytuł I. Małżeństwo

Tytuł I. Małżeństwo

Dział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1-22 krio)
Dział II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23-30 krio)
Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31 – 54 krio)
Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31-46 krio)
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe (art. 47-515 krio)
        Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Wspólność majątkowa
Oddział 3. Rozdzielność majątkowa
Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52-54 krio)
Dział IV. Ustanie małżeństwa (art. 55-61 krio)
Dział V. Separacja (art. 611-616 krio)

Dodaj komentarz