Kodeks postępowania karnego

Rozdział 15. Doręczenia

Kodeks postępowania karnego. Dział IV.

Art. 128 Doręczanie uwierzytelnionych odpisów orzeczeń i zarządzeń
Art. 129 Wezwanie
Art. 130 Pokwitowanie odbioru pisma
Art. 131 Pocztowe doręczanie wezwań lub zawiadomień
Art. 132 Osobisty odbiór pisma przez adresata
Art. 133 Niemożność osobistego odbioru pisma przez adresata
Art. 134 Pisma adresowane do żołnierzy lub funkcjonariuszy Policji
Art. 135 Doręczenie wykazu spraw prokuratorowi
Art. 136 Odmowa przyjęcia pisma
Art. 137 Wezwanie telefoniczne
Art. 138 Obowiązek wskazania adresata dla doręczeń w kraju
Art. 139 Zmiana miejsca zamieszkania
Art. 140 Doręczanie zarządzeń, zawiadomień i odpisów pełnomocnikom i przedstawicielom
Art. 141 Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych
Art. 142 Oświadczenie o otrzymaniu pisma

Jedna myśl na temat “Rozdział 15. Doręczenia

Dodaj komentarz